Kragero Energi Logo

Ringvirkninger

Vår betydning for Kragerø kommune

Kragerø Energi er en av de større arbeidsgiverne i Kragerø og en viktig aktør i kraftbransjen i Telemark. I et fylke som har store utfordringer med å få til vekst i sysselsetting og bosetting, er det betydelige samfunnsmessige virkninger knyttet til Kragerø Energi sin virksomhet.

Ringvirkningsregnskap

Ringvirkningsregnskap 2022

Kragerø Energi er en viktig aktør i og for det lokale næringslivet, både som leverandør, samarbeids-partner og arbeidsgiver;

Bidrag til lokalsamfunnet

Kragerø Energi sitt totale bidrag tilsvarer

Et større selskap med lokalt hovedkontor og betydelig behov for innkjøp av varer og tjenester

Kragerø Energi har et lokalt hovedkontor med betydelig etterspørsel etter varer og tjenester. Dette legger grunnlag for sysselsetting og bosetting i kommunen, som igjen fører til inntektsvirkninger for kommunen og videre ringvirkninger i kommunens økonomi.

Et selskap med lokalt offentlig eierskap og fokus på utvikling i regionen

Kragerø Energi ønsker å bidra til innovasjon og utvikling i kommunen gjennom å gjøre egnet infrastruktur tilgjengelig, både ved strømnett og gjennom digitalt bredbånd og andre løsninger. Kragerø Energi bidrar blant annet til at nett og bredbånd blir utbygd over større deler av Kragerø. Vi støtter også lag, foreninger og ulike kulturtiltak i kommunen.

En betydelig arbeidsgiver

I dag har Kragerø Energi og våre underselskaper totalt 49 ansatte. Flertallet har bosted i Kragerø kommune, hvilket betyr at det er høyest samlet brutto lønn og personskatt i kommunen.

Sammen med underleveranseeffekter for næringslivet og betydelig etterspørselsøkning fra ansatte, gir inntektsvirkningene fra konsernets virksomhet grunnlag for flere hundre arbeidsplasser i kommunen, inkludert arbeidsplassene i Kragerø Energi. I tillegg kommer aktivitet i kommunen som blant annet nett- og bredbåndsutbygging, hovedkontoraktivitet, forretningsutvikling og andre satsinger i regionen.

Vi kan derfor konkludere med at Kragerø Energi genererer et signifikant grunnlag for sysselsettingen og bosettingen i Kragerø. Med et lokalt eierskap og et sterkt fokus på utvikling, gir dette betydelige samfunnsvirkninger i kommunen.

Les mer om vårt bidrag til Kragerø
This is default text for notification bar