Kragero Energi Logo

Om Kragerø Energi

Konsernet Kragerø Energi AS har gjennom 110 år levert tjenester til privatmarked og næringsliv. Med en sterk forankring i lokalsamfunnet og en dedikasjon til bærekraftig utvikling, har vi blitt en pålitelig leverandør av elektrisitet, bredbånd og andre energitjenester i regionen.

Kragerø Energi har et sterkt samfunnsengasjement, og genererer et signifikant grunnlag for sysselsettingen og bosettingen i Kragerø. Vi støtter også lokale arrangementer og kulturaktiviteter. Vårt mål er ikke bare å levere energi, men også å styrke samfunnet og bidra til en bedre livskvalitet for innbyggerne i Kragerø og omkringliggende områder.

Konsernet består i dag av Kragerø Energi AS, Vestmar Nett AS, Kragerø Installasjon AS og Kragerø Bredbånd AS, og har totalt 49 ansatte.

Konsernstrategi

Trygg, sikker og pålitelig drift av distribusjons- og regionalnettet, sunn forvaltning av eier sin investerte kapital og en foretrukken samarbeidspartner ved lokale initiativ som bidrar positivt til det grønne skiftet.

Lokalt engasjement

Kragerø Energi  genererer et signifikant grunnlag for sysselsettingen og bosettingen i Kragerø. Med et lokalt eierskap og et sterkt fokus på utvikling gir dette betydelige samfunnsvirkninger i kommunen.

Historien

Forberedelsene for dannelse av Kragerø kommunale Elektricitetsverk begynte like før århundreskiftet, i 1898. Beslutningen om opprettelse av et kommunalt elektrisitetsverk ble fattet den 7. august 1909. De første elektriske anleggene kom i ordinær drift den 1. mai 1910.

Les hele historien

Bærekraft

I Kragerø Energi er vi opptatt av bærekraft i alt vi foretar oss. Her finner du en oversikt over våre bærekraftsmål.

Les mer om vårt bidrag til Kragerø
This is default text for notification bar